Regulamin sklepu internetowego 鈥濰ydromasaz-sklep.pl鈥

Rozdzia艂 I. Postanowienia wst臋pne

搂 1. Wst臋p

  1. Niniejszy Regulamin 艣wiadczenia us艂ug drog膮 elektroniczn膮 (zwany dalej 鈥濺egulaminem鈥) reguluje zasady dokonywania zakup贸w w sklepie internetowym 鈥濰ydromasaz-sklep.pl鈥 (zwanym te偶 dalej 鈥濻klepem鈥) na stronie internetowej www. hydromasaz-sklep.pl (zwanej dalej r贸wnie偶 鈥濻erwisem鈥).

  2. Sklep internetowy 鈥濰ydromasaz-sklep.pl鈥 jest w艂asno艣ci膮 firmy 鈥濵IG Plus Sp. z o.o". z siedzib膮 w WIELICZNA 58 (kod pocztowy: 07-104). Firma MIG Plus Sp. z o.o. jest wpisana do KRS pod numerem 0000703142, posiada NIP nr. 824-180-61-05 oraz REGON nr. 368894908. Dane kontaktowe Sklepu: adres email 鈥 kontakt@hydromasaz-sklep.pl, numer telefonu 鈥 79 606 44 69

  3. Przedmiotem dzia艂alno艣ci Sklepu jest sprzeda偶 wyposa偶enia 艂azienek oraz dom贸w, w tym sprz臋t贸w, ceramiki, mebli i akcesori贸w. Sklep specjalizuje si臋 w sprzeda偶y kabin prysznicowych, wanien i zestaw贸w prysznicowych wyposa偶onych w system hydromasa偶u

搂 2. Regulamin

  1. Regulamin okre艣la rodzaje, zakres i warunki 艣wiadczenia us艂ug drog膮 elektroniczn膮 oraz warunki zawierania i rozwi膮zywania um贸w t膮 drog膮, polityk臋 prywatno艣ci stosowan膮 przy 艣wiadczeniu powy偶szych us艂ug, a tak偶e tryb post臋powania reklamacyjnego.

  2. Regulamin stanowi integraln膮 cz臋艣膰 zawieranych przez Dostawc臋 z Zamawiaj膮cym um贸w. Zamawiaj膮cy zamierzaj膮cy skorzysta膰 z us艂ug dost臋pnych za po艣rednictwem Serwisu, powinien zaakceptowa膰 Regulamin. Zamawiaj膮cy korzystaj膮cy z us艂ug dost臋pnych za po艣rednictwem Serwisu jest zobowi膮zany do przestrzegania Regulaminu.

  3. Regulamin udost臋pniany jest nieodp艂atnie na stronie internetowej

   鈥 www.hydromasaz-sklep.pl 鈥 w formie elektronicznej, umo偶liwiaj膮cej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

搂 3. Definicje

Poni偶sze poj臋cia u偶yte w Regulaminie maj膮 nast臋puj膮ce znaczenie:

  1. Regulamin 鈥 niniejszy Regulamin 艣wiadczenia us艂ug drog膮 elektroniczn膮 przez Dostawc臋;

  2. Dostawca 鈥 firma 鈥濵IG Plus Sp. z o.o.鈥 z siedzib膮 w WIELICZNA 58 (kod pocztowy: 07-104), wpisana do KRS 0000703142, posiadaj膮ca NIP nr.824-18-61-05 oraz REGON nr 368894908; Dane kontaktowe Dostawcy: adres email 鈥 kontakt@hydromasaz-sklep.pl , numer telefonu 鈥 79 606 44 69.

  3. Serwis 鈥 system teleinformatyczny na stronie internetowej

   www.hydromasaz-sklep.pl, przy pomocy kt贸rego Dostawca 艣wiadczy us艂ugi Zamawiaj膮cemu, w tym umo偶liwiaj膮cy dokonywanie zakup贸w w Sklepie;

  4. Sklep - sklep internetowy 鈥濰ydromasaz-sklep.pl鈥 obs艂ugiwany przy pomocy Serwisu;

  5. Zamawiaj膮cy 鈥 osoba fizyczna posiadaj膮ca co najmniej ograniczon膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemaj膮ca osobowo艣ci prawnej, kt贸ra korzysta z us艂ug 艣wiadczonych przez Dostawc臋;

  6. Konsument 鈥 Zamawiaj膮cy b臋d膮cy osob膮 fizyczn膮, kt贸ra dokonuje zakupu Towar贸w w celu niezwi膮zanym bezpo艣rednio z jego dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 lub zawodow膮;

  7. Przedsi臋biorca 鈥 Zamawiaj膮cy nie b臋d膮cy Konsumentem;

  8. Us艂ugi 鈥 us艂ugi 艣wiadczone drog膮 elektroniczn膮 z wykorzystaniem Serwisu przez Dostawc臋 na rzecz Zamawiaj膮cego zgodnie z Regulaminem, tj. konto Zamawiaj膮cego oraz formularz zam贸wienia;

  9. Towary 鈥 wszelkie towary oferowane w Sklepie przez Dostawc臋, kt贸re mog膮 by膰 zam贸wione przez Zamawiaj膮cego;

  10. Umowa o 艣wiadczenie us艂ug drog膮 elektroniczn膮 鈥 umowa o 艣wiadczenie Us艂ug zawierana przez Zamawiaj膮cego z Dostawc膮 z wykorzystaniem Serwisu;

  11. Umowa zakupu Towar贸w - umowa sprzeda偶y Towar贸w zawierana przez Zamawiaj膮cego z Dostawc膮 za po艣rednictwem Sklepu;

  12. Cookies 鈥 niewielkie pliki tekstowe wysy艂ane przez Serwis i zapisywane po stronie Zamawiaj膮cego, kt贸re s膮 wykorzystywane do przechowywania informacji o sesji Zamawiaj膮cego.

Rozdzia艂 II. Us艂ugi 艣wiadczone drog膮 elektroniczn膮

搂 4. Serwis

  1. Serwis jest dost臋pny 24 godziny na dob臋, 7 dni w tygodniu.

  2. Serwis pos艂uguje si臋 j臋zykiem polskim.

  3. Urz膮dzenia u偶ywane przez Zamawiaj膮cego musz膮 spe艂nia膰 wymagania techniczne niezb臋dne do wsp贸艂pracy z systemem teleinformatycznym Serwisu, tj. posiada膰 dost臋p do internetu oraz poczty elektronicznej, mie膰 zainstalowan膮 przegl膮dark臋 internetow膮 we wskazanej lub wy偶szej wersji (Mozilla Firefox 11.0, Internet Explorer 7.0, Opera 7.0, Google Chrome 12.0.0) oraz posiada膰 w艂膮czon膮 mo偶liwo艣膰 zapisu plik贸w Cookies oraz obs艂ugi Javascript.

  4. Us艂ugi 艣wiadczone s膮 nieodp艂atnie, a Zamawiaj膮cy ponosi jedynie koszty po艂膮czenia z Serwisem zgodnie z cennikiem obs艂uguj膮cego go operatora telekomunikacyjnego.

  5. W dzia艂aniu Serwisu mog膮 wyst膮pi膰 przerwy spowodowane przyczynami technicznymi, w szczeg贸lno艣ci wynik艂e z konieczno艣ci jego naprawy lub konserwacji, jak te偶 zwi膮zane z konieczno艣ci膮 tworzenia kopii bezpiecze艅stwa lub przetwarzania zebranych danych.

  6. Ze wzgl臋d贸w bezpiecze艅stwa oraz innych uzasadnionych przyczyn niezale偶nych od Dostawcy, Dostawca ma prawo czasowo zawiesi膰 dost臋p do Serwisu na okres konieczny do usuni臋cia zaistnia艂ych zagro偶e艅 lub nieprawid艂owo艣ci.

  7. Korzystanie z Serwisu wi膮偶e si臋 z mo偶liwo艣ci膮 ingerencji os贸b trzecich w dane podawane przez Zamawiaj膮cego oraz w transmisj臋 tych danych, co stanowi szczeg贸lne zagro偶enia zwi膮zane z korzystaniem z Us艂ug.

搂 5. Konto Zamawiaj膮cego

  1. Zamawiaj膮cy mo偶e za艂o偶y膰 indywidualne konto w Serwisie (konto Zamawiaj膮cego).

  2. Konto umo偶liwia Zamawiaj膮cemu sk艂adanie zam贸wie艅 w uproszczony spos贸b, rejestracj臋 z艂o偶onych zam贸wie艅 oraz 艣ledzenie statusu ich realizacji.

  3. Nieza艂o偶enie konta Zamawiaj膮cego nie uniemo偶liwia jednak dokonanie zakup贸w w Sklepie. W takim przypadku z艂o偶enie zam贸wienia jest mo偶liwe z wykorzystaniem z formularza zam贸wienia.

  4. Konto w Serwisie jest unikalne i jest identyfikowane adresem e-mail. Dostawca zezwala na utworzenie w Serwisie tylko jednego konta zwi膮zanego z danym adresem e-mail.

  5. Za艂o偶enie konta wymaga wype艂nienie formularza rejestracyjnego w Serwisie poprzez podanie wymaganych tam danych (imi臋 i nazwisko Zamawiaj膮cego, adres miejsca zamieszkania lub siedziby, dane kontaktowe w postaci numeru telefonu i adresu e-mail, adres miejsce dostawy, numer Pesel albo NIP w przypadku Zamawiaj膮cych prowadz膮cych dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮).

  6. Po wype艂nieniu formularza rejestracyjnego Zamawiaj膮cy uzyskuje indywidualny login i has艂o do swego konta w Serwisie.

  7. Zamawiaj膮cy zobowi膮zany jest do nieprzekazywania dost臋pu do swego konta osobom trzecim. Dostawca nie ponosi odpowiedzialno艣ci za transakcje przeprowadzone w Serwisie z u偶yciem danych dost臋powych i p艂atniczych Zamawiaj膮cego.

搂 6. Formularz zam贸wienia

  1. Formularz zam贸wienia umo偶liwia Zamawiaj膮cemu sk艂adanie zam贸wie艅 i dokonywanie zakup贸w w Sklepie bez konieczno艣ci zak艂adania konta Zamawiaj膮cego.

  2. Skorzystanie z formularza Zam贸wienia ma charakter jednorazowy i uniemo偶liwia rejestracj臋 z艂o偶onych zam贸wie艅 oraz 艣ledzenie statusu ich realizacji.

Rozdzia艂 III. Sklep internetowy

搂 7. Oferta Sklepu

  1. Towary znajduj膮ce si臋 w ofercie Sklepu s膮 wskazane w Serwisie. Dostawca mo偶e w ka偶dym czasie wprowadzi膰 nowe Towary do oferty Sklepu, usun膮膰 okre艣lone Towary z oferty Sklepu lub zmieni膰 ich cen臋. Takie zmiany obowi膮zuj膮 wy艂膮czenie w zakresie zam贸wie艅 sk艂adanych po ich dokonaniu i nie maj膮 wp艂ywu na realizacj臋 ju偶 z艂o偶onych zam贸wie艅.

  2. Wszystkie Towary znajduj膮ce si臋 w ofercie Sklepu s膮 fabrycznie nowe, pochodz膮 od renomowanych producent贸w i nie zawieraj膮 wad. Specyfikacja i opis Towar贸w s膮 zgodne z informacjami i danymi ich producent贸w. Wszelkie znajduj膮ce si臋 w Serwisie nazwy producent贸w i ich znaki towarowe zosta艂y u偶yte jedynie w celach informacyjnych i s膮 chronione zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa, w szczeg贸lno艣ci prawami w艂asno艣ci przemys艂owej.

  3. Towar jest obj臋ty gwarancj膮 producenta, o ile zosta艂o to wskazane w opisie tego Towaru. Niezale偶nie od powy偶szego Dostawca ponosi pe艂n膮 odpowiedzialno艣膰 z tytu艂u r臋kojmi za wady Towaru zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami, z uwzgl臋dnieniem zapis贸w niniejszego Regulaminu.

  4. Wskazane ceny Towar贸w s膮 wyra偶one w z艂otych polskich i s膮 cenami brutto.

  5. Je偶eli dany Towar贸w wskazany w ofercie Sklepu jest w danej chwili niedost臋pny, informacja o powy偶szym znajduje si臋 w opisie tego Towaru.

  6. Wskazanie okre艣lonego Towaru w ofercie Sklepu nie jest ofert膮 Dostawcy w rozumieniu art. 66 搂 1 Kodeksu cywilnego, ale stanowi zaproszenie do z艂o偶enia oferty i jego nabycia przez Zamawiaj膮cego zgodnie z art. 71 Kodeksu cywilnego. Oferta Zamawiaj膮cego jest sk艂adana poprzez z艂o偶enie zam贸wienia zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

搂 8. Sk艂adanie zam贸wie艅

  1. Zam贸wienie na Towar mo偶e by膰 z艂o偶one z konta Zamawiaj膮cego albo poprzez skorzystanie z formularza zam贸wienia znajduj膮cego si臋 w Serwisie.

  2. Z艂o偶enie zam贸wienia nast臋puje poprzez:

  1. wskazanie rodzaju zamawianego Towaru i jego ilo艣ci, jak te偶 jego modelu i innych danych, je偶eli jest to wymagane zgodnie z opisem Towaru (koszyk zakup贸w),

  2. potwierdzenie danych Zamawiaj膮cego, je偶eli zam贸wienie jest sk艂adane z wykorzystaniem konta Zamawiaj膮cego albo podanie danych Zamawiaj膮cego (imi臋 i nazwisko Zamawiaj膮cego, adres miejsca zamieszkania lub siedziby, dane kontaktowe w postaci numeru telefonu i adresu e-mail, adres miejsce dostawy, numer Pesel albo NIP w przypadku Zamawiaj膮cych prowadz膮cych dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮), je偶eli zam贸wienie jest sk艂adne z wykorzystaniem formularza zam贸wienia,

  3. wskazanie miejsca dostarczenia Towar贸w,

  4. wyb贸r sposobu p艂atno艣ci spo艣r贸d udost臋pnianych przez Dostawc臋,

  5. akceptacj臋 Regulaminu,

  6. ostateczne potwierdzenie zam贸wienia, w tym ceny zamawianych Towar贸w i dodatkowych koszt贸w zwi膮zanych z realizacj膮 zam贸wienia, w szczeg贸lno艣ci koszt贸w dostawy Towar贸w (艂膮cznej ceny zam贸wienia).

  7. Po z艂o偶eniu zam贸wienia w powy偶szy spos贸b Zamawiaj膮cy b臋d膮cy konsumentem mo偶e dokona膰 jego zmiany do chwili potwierdzenia zam贸wienia przez Dostawc臋. Je偶eli zmiana polega na ograniczeniu rodzaju lub liczby zamawianych Towar贸w, przyjmuje si臋, 偶e oferta Zamawiaj膮cego w tym zakresie przestaje wi膮za膰.

搂 9. Potwierdzanie zam贸wie艅

  1. Dostawca niezw艂ocznie potwierdzi z艂o偶one zam贸wienie, co stanowi o艣wiadczenie woli Dostawcy o przyj臋ciu oferty Zamawiaj膮cego.

  2. Dostawca, przed potwierdzeniem otrzymanego zam贸wienia, zastrzega sobie prawo do skontaktowania si臋 z Zamawiaj膮cym w celu wyja艣nienia ewentualnych niejasno艣ci z艂o偶onego zam贸wienia.

  3. W przypadku niemo偶no艣ci skontaktowania si臋 z Zamawiaj膮cym z przyczyn le偶膮cych po jego stronie (np. podania nieprawid艂owych danych kontaktowych), Dostawca zastrzega sobie prawo do odmowy potwierdzenia przyj臋cia zam贸wienia i jego realizacji, o czym niezw艂ocznie poinformuje Zamawiaj膮cego.

搂 10. Dokonanie p艂atno艣ci

  1. Dostawca udost臋pnia nast臋puj膮ce formy p艂atno艣ci za zam贸wione Towary:

  2. Przelew bankowy na rachunek Dostawcy w Santander Bank Polska S.A. 77109018410000000136274371

  3. Zamawiaj膮cy sk艂adaj膮c zam贸wienie wybiera spos贸b p艂atno艣ci i jest zobowi膮zany do dokonania tej p艂atno艣ci zgodnie ze z艂o偶onym przez siebie zam贸wieniem.

  4. Zwyk艂y przelew.

  5. Szybki przelew przez Portal Przelewy24

  6. Informacje o dodatkowych kosztach i op艂atach zwi膮zanych z danym sposobem p艂atno艣ci s膮 podane przy opisie tego sposobu p艂atno艣ci.

  7. Z艂o偶one zam贸wienie jest realizowane niezw艂ocznie po otrzymaniu przez Dostawc臋 nale偶no艣ci za z艂o偶one zam贸wienie

搂 11. Realizacja zam贸wie艅

  1. Towar do miejsca wskazanego przez Zamawiaj膮cego dostarcza zawodowy przewo藕nik dzia艂aj膮cy na zlecenie Dostawcy. Zamawiaj膮cy pokrywa koszt dostawy wskazany przy sk艂adaniu zam贸wienia.

  2. Przesy艂ane Towary s膮 zapakowane w spos贸b zabezpieczaj膮cy je przed zniszczeniem lub uszkodzeniem.

  3. Dostawca ponosi odpowiedzialno艣膰 za utrat臋, zniszczenie lub uszkodzenie Towaru podczas jego transportu oraz za ich ubezpieczenie od tych ryzyk w czasie transportu.

  4. Termin realizacji zam贸wienia wynosi 14 dni kalendarzowych od chwili otrzymania przez Dostawc臋 potwierdzenia dokonania p艂atno艣ci za z艂o偶one zam贸wienie, chyba 偶e z opisu danego Towaru wynika inny termin jego dostawy, o czym Zamawiaj膮cy jest informowany przy sk艂adaniu zam贸wienia.

  5. Je偶eli zam贸wiony Towar nie mo偶e by膰 dostarczony w um贸wionym terminie, z przyczyn le偶膮cych po stronie Dostawcy lub os贸b trzecich, Dostawca niezw艂ocznie poinformuje Zamawiaj膮cego o tym fakcie, przyczynie op贸藕nienia oraz przewidywanym terminie dostawy w spos贸b wskazany przez Zamawiaj膮cego przy sk艂adaniu zam贸wienia (kontakt mailowy lub telefoniczny).

搂 12. Rachunki i faktury

  1. Dostawca na zam贸wiony Towar wystawia Paragon lub Faktur臋 VAT

  2. Z艂o偶enie zam贸wienia jest r贸wnoznaczne z upowa偶nieniem do wystawienia rachunku bez konieczno艣ci uzyskania podpisu Zamawiaj膮cego.

  3. Rachunek jest przekazywany drog膮 elektroniczn膮 i w postaci elektronicznej i stanowi dow贸d zawarcia Umowy zakupu Towar贸w.

Rozdzia艂 IV. Umowa o 艣wiadczenie us艂ug drog膮 elektroniczn膮 oraz Umowa zakupu Towar贸w

搂 13. Zawarcie umowy

  1. Stronami Umowy o 艣wiadczenie us艂ug drog膮 elektroniczn膮 s膮 Zamawiaj膮cy i Dostawca. Do umowy tej maj膮 zastosowanie w szczeg贸lno艣ci przepisy ustawy o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮

  2. Stronami Umowy zakupu Towar贸w oferowanych przez Dostawc臋 s膮 Zamawiaj膮cy i Dostawca. Do umowy tej maj膮 zastosowanie w szczeg贸lno艣ci przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

  3. Umowa o 艣wiadczenie us艂ug drog膮 elektroniczn膮 jest zawarta z chwil膮 za艂o偶enia przez Zamawiaj膮cego konta albo z chwil膮 skorzystania przez Zamawiaj膮cego z formularza zam贸wienia.

  4. Umowa zakupu Towar贸w jest zawarta z chwil膮 potwierdzenia przez Dostawc臋 z艂o偶onego zam贸wienia, stanowi膮cego o艣wiadczenie woli Dostawcy o przyj臋ciu oferty Zamawiaj膮cego.

搂 14. Rozwi膮zanie Umowy o 艣wiadczenie us艂ug drog膮 elektroniczn膮

  1. Zamawiaj膮cy mo偶e usun膮膰 swoje konto w ka偶dym czasie, bez podawania przyczyny, co stanowi膰 b臋dzie rozwi膮zanie Umowy o 艣wiadczenie us艂ug drog膮 elektroniczn膮 bez konieczno艣ci sk艂adania dodatkowych o艣wiadcze艅 woli w tym zakresie. Usuni臋cie konta skutkowa膰 b臋dzie usuni臋ciem danych zgromadzonych na tym koncie.

  2. Umowa o 艣wiadczenie us艂ug drog膮 elektroniczn膮 zawierana poprzez skorzystanie przez Zamawiaj膮cego z formularza zam贸wienia ulega rozwi膮zaniu po z艂o偶eniu przez Zamawiaj膮cego zam贸wienia, bez konieczno艣ci sk艂adania dodatkowych o艣wiadcze艅 woli w tym zakresie albo z chwil膮 rezygnacji z dokonania zakup贸w w Sklepie.

  3. Dostawca mo偶e usun膮膰 utworzone konto Zamawiaj膮cego, je偶eli powe藕mie uzasadnione i wiarygodne informacje, 偶e jest ono wykorzystywane niezgodnie z prawem lub dobrymi obyczajami lub narusza dobra osobiste os贸b trzecich lub uzasadnione interesy Dostawcy. Usuni臋cie konta Zamawiaj膮cego skutkuje rozwi膮zaniem Umowy o 艣wiadczenie us艂ug drog膮 elektroniczn膮. Dostawca powiadomi o usuni臋ciu konta Zamawiaj膮cego w terminie 24 godzin od podj臋cia o tym decyzji, przysy艂aj膮c wiadomo艣膰 e-mail na adres Zamawiaj膮cego.

搂 15. Odst膮pienie od Umowy zakupu Towar贸w

  1. Zamawiaj膮cy b臋d膮cy Konsumentem mo偶e odst膮pi膰 od Umowy zakupu Towar贸w w terminie 14 dni od otrzymania Towaru bez podania przyczyny na zasadach okre艣lonych w dalszej cz臋艣ci niniejszego paragrafu.

  2. Zamawiaj膮cy b臋d膮cy Przedsi臋biorc膮 mo偶e odst膮pi膰 od Umowy zakupu Towar贸w w przypadkach i na zasadach wskazanych w przepisach Kodeksu cywilnego. Do odst膮pienia od Umowy zakupu Towar贸w przez Przedsi臋biorc臋 nie maj膮 zastosowania dalsze postanowienia niniejszego paragrafu.

  3. Odst膮pienie od Umowy zakupu Towar贸w jest realizowane poprzez pisemne o艣wiadczenie sk艂adane Dostawcy. Do zachowania terminu wystarczy wys艂anie o艣wiadczenia przed jego up艂ywem. Wz贸r formularza odst膮pienia od umowy stanowi za艂膮cznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

  4. W przypadku odst膮pienia od umowy Zamawiaj膮cy zobowi膮zany jest zwr贸ci膰 zakupiony Towar w stanie niezmienionym, chyba 偶e zmiana by艂a konieczna w granicach zwyk艂ego zarz膮du. Zamawiaj膮cy ponosi odpowiedzialno艣膰 za zmniejszenie warto艣ci Towar贸w b臋d膮ce wynikiem korzystania z niego w spos贸b wykraczaj膮cy poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

  5. Zamawiaj膮cy powinien zwr贸ci膰 Towar niezw艂ocznie, jednak nie p贸藕niej ni偶 14 dni od dnia, w kt贸rym odst膮pi艂 od Umowy zakupu Towar贸w, chyba 偶e Dostawca zaproponowa艂, 偶e sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odes艂anie Towaru przed jego up艂ywem. Zwracany Towar powinien by膰 zabezpieczony przed jego zniszczeniem lub uszkodzeniem w transporcie.

  6. Bezpo艣rednie koszty zwrotu zakupionego Towaru ponosi Zamawiaj膮cy 鈥 koszty przesy艂ki pocztowej, je偶eli Towary mog膮 zosta膰 w zwyk艂ym trybie odes艂ane poczt膮 albo koszty przesy艂ki kurierskiej lub innego przewo藕nika, je偶eli ze wzgl臋du na sw贸j charakter Towary te nie mog膮 zosta膰 w zwyk艂ym trybie odes艂ane poczt膮.

  7. Je偶eli jednak Towar dostarczono Zamawiaj膮cemu do miejsca, w kt贸rym zamieszkiwa艂 w chwili zawarcia Umowy zakupu Towar贸w, Dostawca jest zobowi膮zany do odebrania Towaru na sw贸j koszt, gdy ze wzgl臋du na charakter Towaru nie mo偶na jej odes艂a膰 w zwyk艂y spos贸b poczt膮.

  8. Po odst膮pieniu od Umowy zakupu Towar贸w Dostawca niezw艂ocznie zwr贸ci Zamawiaj膮cemu wszystkie otrzymane od niego p艂atno艣ci, w tym nale偶no艣膰 za Towar , nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni od otrzymania o艣wiadczenia o odst膮pieniu do umowy.

  9. Dostawca dokonuje zwrotu p艂atno艣ci przy u偶yciu takiego samego sposobu zap艂aty, jakiego u偶y艂 Zamawiaj膮cy, chyba 偶e Zamawiaj膮cy wyra藕nie zgodzi艂 si臋 na inny spos贸b zwrotu, kt贸ry nie wi膮偶e si臋 dla niego z 偶adnymi kosztami.

  10. Je偶eli Dostawca nie zaproponowa艂, 偶e sam odbierze Towar od Zamawiaj膮cego, mo偶e wstrzyma膰 si臋 ze zwrotem p艂atno艣ci otrzymanych od Zamawiaj膮cego do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Zamawiaj膮cego dowodu jego odes艂ania, w zale偶no艣ci od tego, kt贸re zdarzenie nast膮pi wcze艣niej.

Rozdzia艂 V. Gwarancja, r臋kojmia oraz post臋powanie reklamacyjne

搂 16. Gwarancja

  1. Je偶eli Towar jest obj臋ty gwarancj膮 producenta, jest to wskazane w jego opisie.

  2. Warunki gwarancji okre艣lone s膮 w karcie gwarancyjnej wydawanej wraz z Towarem.

  3. Zamawiaj膮cy jest zobowi膮zany do zg艂aszania roszcze艅 z gwarancji do producenta Towaru Roszczenia lub jednostek serwisowych wskazanych w karcie gwarancyjnej.

  4. Wykonanie uprawnie艅 z gwarancji nie wp艂ywa na odpowiedzialno艣膰 Dostawcy z tytu艂u r臋kojmi.

搂 17. R臋kojmia

  1. Dostawca jest odpowiedzialny wzgl臋dem Zamawiaj膮cego b臋d膮cego Konsumentem za wady fizyczne lub prawne Towaru na zasadach okre艣lonych w Kodeksie cywilnym (r臋kojmia).

  2. Odpowiedzialno艣膰 Dostawcy z tytu艂u r臋kojmi wobec Zamawiaj膮cego b臋d膮cego Przedsi臋biorc膮 jest wy艂膮czona; w takim przypadku nie maj膮 zastosowania dalsze postanowienia niniejszego paragrafu.

  3. W ramach realizacji uprawnie艅 z tytu艂u r臋kojmi Zamawiaj膮cy jest zobowi膮zany do z艂o偶enia reklamacji na pi艣mie, przesy艂aj膮c j膮 na adres Sklepu lub te偶 w formie elektronicznej przesy艂aj膮c j膮 na adres reklamacje reklamacje@domilazienka24.pl. Reklamacja powinna zawiera膰 opis wad Towaru oraz 偶膮danie reklamacji, jak te偶 dane umo偶liwiaj膮ce kontakt z Zamawiaj膮cym (imi臋, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres miejsca zamieszkania).

  4. Reklamacje s膮 rozpatrywane w terminie 14 dni od ich otrzymania przez Dostawc臋, najp贸藕niej w terminie 14 dni od wyja艣nienia okoliczno艣ci niezb臋dnych do ich za艂atwienia.

  5. Dostawca informuje Zamawiaj膮cego o sposobie za艂atwienia reklamacji niezw艂ocznie po jej rozpatrzeniu, za po艣rednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres podany w zg艂oszeniu reklamacji, chyba 偶e z Zamawiaj膮cym ustalono inaczej.

搂 18. Reklamacje dotycz膮ce 艣wiadczenia Us艂ug drog膮 elektroniczn膮

  1. Zamawiaj膮cy ma prawo sk艂ada膰 reklamacje we wszystkich sprawach dotycz膮cych 艣wiadczenia przez Dostawc臋 us艂ug drog膮 elektroniczn膮.

  2. Reklamacje mog膮 by膰 sk艂adane za po艣rednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail reklamacje@hydromasaz-sklep.pl lub telefonicznie pod numerem 79 606 44 69.

  3. Reklamacja powinna zawiera膰 dane umo偶liwiaj膮ce kontakt z Zamawiaj膮cym (imi臋, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres miejsca zamieszkania) oraz opis problemu b臋d膮cego podstaw膮 z艂o偶enia reklamacji.

  4. Reklamacje s膮 rozpatrywane w terminie 14 dni od ich otrzymania przez Dostawc臋, najp贸藕niej w terminie 14 dni od wyja艣nienia okoliczno艣ci niezb臋dnych do ich za艂atwienia.

  5. Dostawca informuje Zamawiaj膮cego o sposobie za艂atwienia reklamacji niezw艂ocznie po jej rozpatrzeniu, za po艣rednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres podany w zg艂oszeniu reklamacji, chyba 偶e z Zamawiaj膮cym ustalono inaczej.

Rozdzia艂 VI. Polityka prywatno艣ci

搂 19. Przetwarzanie danych osobowych Zamawiaj膮cego

  1. Podanie danych osobowych przez Zamawiaj膮cego jest dobrowolne, ale odmowa ich podania skutkuje brakiem mo偶liwo艣ci sk艂adania zam贸wie艅.

  2. Dostawca przetwarza dane osobowe Zamawiaj膮cego na podstawie zgody wyra偶onej przez Zamawiaj膮cego podczas za艂o偶enia konta w Serwisie lub sk艂adania zam贸wienia z wykorzystaniem formularza zam贸wienia, jak r贸wnie偶 na podstawie ustawowego upowa偶nienia do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, kiedy taka zgoda nie jest wymagana, w szczeg贸lno艣ci, je偶eli to niezb臋dne do podj臋cia dzia艂a艅 zwi膮zanych z realizacj膮 zam贸wienia z艂o偶onego w ramach Serwisu na 偶膮danie osoby, kt贸rej dane dotycz膮 lub dla zrealizowania uprawnienia lub spe艂nienia obowi膮zku wynikaj膮cego z przepisu prawa albo jest to niezb臋dne dla wype艂nienia prawnie usprawiedliwionych cel贸w realizowanych przez Dostawc臋 albo odbiorc贸w danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolno艣ci osoby, kt贸rej dane dotycz膮.

  3. Dostawca jest administratorem danych osobowych Zamawiaj膮cych przetwarzanych w zwi膮zku z korzystaniem przez nich z Serwisu.

  4. Dostawca b臋dzie przetwarza膰 dane osobowe podane przez Zamawiaj膮cego wy艂膮cznie w celu, w jakim zosta艂y udost臋pnione oraz w innych celach zgodnych z przepisami o ochronie danych osobowych. Dostawca zobowi膮zuje si臋 do zachowania powy偶szych danych w poufno艣ci i nie ujawniania ich innym podmiotom, chyba 偶e ujawnienie to nast臋puje na podstawie wyra藕nego upowa偶nienia przez Zamawiaj膮cego lub na podstawie powszechnie obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa.

  5. Zamawiaj膮cy ma prawo wgl膮du w swoje dane, poprawiania ich, 偶膮dania uzupe艂nienia, uaktualnienia, sprostowania lub usuni臋cia. Zamawiaj膮cemu przys艂uguje te偶 prawo do kontroli przetwarzania danych dotycz膮cych jego osoby zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

  6. Zamawiaj膮cy, kt贸ry wyrazi艂 na to zgod臋, mo偶e otrzymywa膰 od Dostawcy informacje, wiadomo艣ci lub maile dotycz膮ce 艣wiadczonych przez niego us艂ug.

  7. W ramach realizacji umowy z Kupuj膮cym Sklep jest upowa偶niony przes艂a膰 na adres poczty elektronicznej Kupuj膮cego zaproszenie do wype艂nienia ankiety posprzeda偶owej. Ankieta s艂u偶y zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupuj膮cy mo偶e dobrowolnie wype艂ni膰 ankiet臋.鈥

搂 20. Zabezpieczenie danych osobowych Zamawiaj膮cego

  1. Dostawca dba o ochron臋 danych osobowych Zamawiaj膮cych zarejestrowanych w Serwisie zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, w szczeg贸lno艣ci poprzez stosowanie w艂a艣ciwych procedur organizacyjnych oraz wykorzystanie odpowiednich narz臋dzi technicznych i informatycznych, w tym u偶ycie po艂膮cze艅 szyfrowanych do zbierania danych osobowych, ich przechowywania oraz innego przetwarzania.

  2. Bazy danych Dostawcy, aplikacje, system informatyczny oraz dane Zamawiaj膮cych zbierane i przetwarzane w Systemie s膮 zabezpieczone przed wgl膮dem os贸b trzecich w spos贸b profesjonalny, spe艂niaj膮cy wysokie wymagania bezpiecze艅stwa pod wzgl臋dem technicznym i kryptograficznym.

  3. Nawi膮zana sesja po zalogowaniu w Serwisie jest chroniona za pomoc膮 szyfrowanego protoko艂u. Wszystkie dane s膮 w贸wczas przesy艂ane przy wykorzystaniu zabezpiecze艅 kryptograficznych.

  4. Przesy艂ane informacje s膮 wykorzystywane tylko i wy艂膮cznie w celu realizacji transakcji przelewem.

  5. Funkcja i cel oprogramowania lub danych nieb臋d膮cych sk艂adnikiem tre艣ci Us艂ugi, wprowadzanych przez Dostawc臋 do systemu teleinformatycznego, kt贸rym pos艂uguje si臋 Zamawiaj膮cy:

  1. Serwis mo偶e wykorzystywa膰 cookies w celu przyspieszenia wsp贸艂pracy urz膮dze艅 u偶ywanych przez Zamawiaj膮cego z serwerami Dostawcy, wy艂膮czenie w przegl膮darce internetowej opcji zezwalaj膮cej na zapisywanie plik贸w cookies nie uniemo偶liwia jednak korzystania z Serwisu;

  2. dane o adresie IP zapisywane w logach systemowych Serwisu nie pozwalaj膮 na identyfikacj臋 danego Zamawiaj膮cego; informacje te s膮 wykorzystywane wy艂膮cznie w celach technicznych lub do cel贸w statystycznych i nie s膮 kojarzone z konkretnymi osobami.

Rozdzia艂 VII. Postanowienia ko艅cowe

搂 21. Tre艣ci bezprawne

Zabronione jest dostarczanie przez Zamawiaj膮cego tre艣ci o charakterze bezprawnym, obra藕liwym, nieprawdziwych lub mog膮cych wprowadzi膰 w b艂膮d, zawieraj膮cych wirusy lub tre艣ci, kt贸re mog膮 wywo艂a膰 zak艂贸cenia lub uszkodzenia system贸w komputerowych.

搂 22. Prawa w艂asno艣ci intelektualnej

  1. Serwis zawiera materia艂y chronione prawem autorskim i w艂asno艣ci przemys艂owej oraz inne dobra niematerialne b臋d膮ce przedmiotem praw w艂asno艣ci intelektualnej.

  2. Zamawiaj膮cy mo偶e korzysta膰 z materia艂贸w prezentowanych w Serwisie wy艂膮cznie w zakresie w艂asnego osobistego u偶ytku. Jakiekolwiek korzystanie z tych materia艂贸w poza ten zakres wymaga uprzedniej pisemnej zgody Dostawcy.

搂 23. Obowi膮zuj膮ce przepisy prawa i s膮d w艂a艣ciwy

  1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie maj膮 zastosowanie obowi膮zuj膮ce przepisy prawa polskiego, w szczeg贸lno艣ci ustawy o prawach konsumenta, Kodeksu cywilnego, ustawy o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮 oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

  2. S膮dem w艂a艣ciwym do rozstrzygania spor贸w pomi臋dzy Zamawiaj膮cym a Dostawc膮 jest s膮d powszechny, kt贸rego w艂a艣ciwo艣膰 miejscowa i rzeczowa wynika z obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa, z zastrze偶eniem, 偶e s膮dem w艂a艣ciwym do rozstrzygania spor贸w z Zamawiaj膮cym b臋d膮cym Przedsi臋biorc膮 jest s膮d w艂a艣ciwy ze wzgl臋du na miejsce prowadzenia dzia艂alno艣ci przez Dostawc臋.

  3. Zamawiaj膮cy b臋d膮cy Konsumentem mo偶e r贸wnie偶 skorzysta膰 z mo偶liwo艣ci pozas膮dowych sposob贸w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅, w tym z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsument贸w oraz innych organ贸w, instytucji i organizacji spo艂ecznych do kt贸rych zada艅 nale偶y ochrona konsument贸w 鈥 zgodnie z przepisami dotycz膮cymi rozstrzygania takich spor贸w.

搂 24. Obowi膮zywanie i zmiana Regulaminu

  1. Niniejszy Regulamin obowi膮zuje od dnia 07-05-2016 r. i ma zastosowanie do Us艂ug 艣wiadczonych od tej daty.

  2. Za艂膮czniki do Regulaminu stanowi膮 jego integraln膮 cz臋艣膰.

  3. W razie zmiany Regulaminu, nowy Regulamin zostanie udost臋pniony w Serwisie, z zachowaniem zasad okre艣lonych w tym偶e Regulaminie.

  4. Zmiany Regulaminu nie maj膮 zastosowania do zam贸wie艅 z艂o偶onych przed dokonaniem jego zmiany. W przypadku us艂ugi konto Zamawiaj膮cego zmieniony Regulamin wi膮偶e Zamawiaj膮cego, je偶eli zosta艂 on powiadomiony o zmianach i zosta艂 mu dostarczony nowy Regulamin, a Zamawiaj膮cy nie rozwi膮za艂 Umowy o 艣wiadczenie us艂ug drog膮 elektroniczn膮 w terminie 14 dni od otrzymania tej informacji.

Za艂膮cznik nr 1 鈥 wz贸r formularza odst膮pienia od umowy

Adresat:

鈥濵IG PLUS Sp. z o.o.鈥

Wieliczna58

07-104 Stoczek

kontakt@hydromasaz-sklep.pl

tel.: 79 606 44 69

鈥 Ja/My(*) niniejszym informuj臋/informujemy(*) o moim/naszym odst膮pieniu od umowy sprzeda偶y nast臋puj膮cych rzeczy(*): _________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________.

鈥 Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*): ______________________________________________________________.

鈥 Imi臋 i nazwisko konsumenta(-贸w): ______________________________________________________________.

鈥 Adres konsumenta(-贸w): _________________________________________________________________________.

鈥 Podpis konsumenta(-贸w): ________________________________________________________________________.

鈥 Data: _______________________.

* - niepotrzebne skre艣li膰